Seiklejate Vennaskond on noorteorganisatsioon, mis loodi mitteformaalsel kujul juba aastal 2003, praeguseks on tegu MTÜ-ga. Aastatel 2004-2015 oleme korraldanud üheksa noortevahetust ja kaheksa koolitust Eestis ja viinud läbi mitmeid kohalikke üritusi. Oleme üks Eesti suurimaid saatvaid organisatsioone, saates aastas sadu noori ja noortega töötavaid inimesi noortevahetustesse ja koolitustele. Samuti oleme saatev organisatsioon EVS vabatahtlikele, meil on projekte nii Euroopas, Aasias kui Aafrikas.

26 oktoober 2018

Koolitus “ABC of Inclusion” Eestis


Koolitus toimub 1. – 10. november Vardi külas, Viljandi lähistel. Koolitusele on oodatud kandideerima  teemast huvitatud noortega töötavad inimesed (18+). Eesti osalejatele on üks vaba koht. Projektis osalus on tasuta. Koolitusel osalevad osalejad järgmistest riikidest: Eesti, Itaalia, Hispaania (Gran Ganaria), Ungari, Portugal (Madeira), Rumeenia, Kreeka, Prantsusmaa (Martinique), Poola.

Loe projekti kohta lähemalt INFOPAKIST.


Kandideerimiseks täida ankeet SIIN. Hetke seisuga (26.10) 1 vaba koht!


Samuti otsime projekti ühte vabatahtlikku! Loe lisa ja kandideeri SIIN.
Vähemate võimalustega noorte kaasamine on Erasmus+ programmi, noorsootöötajate õpirände projektide 2018. aasta prioriteediks. Samuti on prioriteediks noorsootöötajate oskuste arendamine, et vähendada noortes ohtu radikaliseeruda. Planeeritud projekt ühendab endas kaks prioriteeti, andes noorsootöötajatele vajalikud vahendid ja kompetentsid vähemate võimalustega noorte kaasamiseks, ära hoida nende noorte stereotüpiseerimist ning hoida seeläbi ära noorte radikaliseerumist. Koolituse lõppedes on 33 osalevat noorsootöötajat omandanud vajalikud oskused, hoiakud ja teadmised vähemate võimalustega noorte kaasamiseks ning noorsootöötaja on noortele oma käitumisega eeskujuks.

Koolituse lõpuks osaleja:
  • oskab kaasata vähemate võimalustega noori noorsootöösse ja ühiskonda kasutades selleks väljatöötatud strateegiaid ja/või läbitöötatud edunäiteid;
  • teab kuidas ette valmistada töötuba vähemate võimalustega noortele ja omab praktilist kogemust töötoa läbiviimisest;
  • tunneb enda käitumises ära stereotüpiseerimist ja eelarvamusi, oskab nende tekkimist vältida ning on oma salliva suhtumisega eeskujuks noortele.
  •  on saanud praktilise kogemuse vähemate võimalustega noortega ning oskab rakendada saadud kogemust oma kogukonnas
  • on õppinud teiste riikide edunäidetest vähemate võimalustega noorte kaasamisel ning oskab kohandada õpitu oma riigi konteksti
  • on personaalselt kokku puutunud vähemate võimalustega noortega, asetanud ennast nende olukorda ning oskab edaspidi samastuda nende noortega, suhtuda nendesse lugupidamise ja sallivusega
  • organisatsioonid on loonud strateegiad vähemate võimalustega noorte kaasamiseks ning rakendavad neid teadlikult noorte kaasamisel
  • loodud partnerite võrgustik, mis kaasab vähemate võimalustega noori ning jagab häid praktikaid antud valdkonnas
  • koolituse järeltegevusena on korraldatud igas riigis töötuba, kaasates vähemalt 30 noort, kokku vähemalt 270 vähemate võimalustega noort


  • projekti vältel viivad osalejad läbi 7 töötuba vähemalt 20le vähemate võimalustega noortele, mille käigus kaasatakse vähemalt 140 vähemate võimalustega noort
Osalejad:
· on noortega töötavad inimesed (18+);

· on võimelised töötama inglise keeles;

· otsivad partnereid rahvusvaheliste noorsootöö projektide elluviimiseks;
· on motiveeritud kaasama vähemate võimalustega noori; 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar