Seiklejate Vennaskond on noorteorganisatsioon, mis loodi mitteformaalsel kujul juba aastal 2003, praeguseks on tegu MTÜ-ga. Aastatel 2004-2015 oleme korraldanud üheksa noortevahetust ja kaheksa koolitust Eestis ja viinud läbi mitmeid kohalikke üritusi. Oleme üks Eesti suurimaid saatvaid organisatsioone, saates aastas sadu noori ja noortega töötavaid inimesi noortevahetustesse ja koolitustele. Samuti oleme saatev organisatsioon EVS vabatahtlikele, meil on projekte nii Euroopas, Aasias kui Aafrikas.

31 mai 2017

Noortevahetus “All together - in all inclusive sports” Poolas

12. - 19. juuli  toimub Trzciankas, Poolas noortevahetus, mille teemaks on sport. Kandideerima on oodatud teemast huvitatud noored vanuses 16-30 (grupijuht 18+). Eesti osalejatele on 5 kohtaOsalemine projektis on tasuta (majutus, toit, tegevused), samuti kaetakse reisikulud 275 € ulatuses. Projektis on Seiklejate Vennaskonna poolne osalustasu 10 € (loe miks, SIIT).
Reisikindlustus on kohustuslik ja iga osaleja omavastutus.

Vaata võimalikke piletihindu SIIN

Vaata projekti infopakki SIIN

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN 05. juuniks (kaasa arvatud). NB! Ankeet tuleb täita inglise keeles!  

Enne kandideerimist veendu, et saad antud kuupäevadel osaleda ja ole valmis oma osalust kinnitama paari päeva jooksul (juhul kui osutud valituks). 

Tutvu projektidesse mineja ABC -ga SIIN. Küsimused postita kommentaaridesse või facebooki.

NB! Projektis saad osaleda siis kui sa elad antud hetkel Eestis ja reisid projekti Eestist.

28 mai 2017

Koolitus “From Passive to Active: New Approaches to Youth Participation!” Eestis


Koolitus toimub 4. – 10. juuni Vidrike külas, Valgamaal. Koolitusele kandideerima on oodatud teemast huvitatud noortega töötavad inimesed (18+). Eesti osalejatele on on veel vabu kohti. Projektis osalus on tasuta. Koolitusel osalevad osalejad järgmistest riikidest: Eesti, Saksamaa, Slovakkia, Küpros, Leedu, Itaalia, Hispaania, Austria, Rootsi, Suurbritannia, Ungari, Luksemburg jt. Koolitust korraldab Seiklejate Vennaskond koostöös SA Archimedes Noorteagentuuriga. 

Kandideerimiseks täida ankeet SIIN. Hetke seisuga (01.06) 1 vaba koht! 

Kui tead kedagi mõnest teisest EL riigist, kes tahaks osaleda, siis kindlasti jaga seda infot ka teistega! :)


Koolituse eesmärk on võimaldada noortega töötavatele isikutele selliste pädevuste arendamist, mille abil toetada noortes kodanikuaktiivsust läbi uudsete osalusvormide. Koolituse raames toetatakse uute kaasamisviiside väljatöötamist ja olemasolevate heade praktikate jagamist. Koolitusega soovitakse hõlbustada uute koostöösuhete tekkimist ja rahvusvaheliste noorteprojektide ettevalmistamist, mida viiakse ellu programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames. Koolitus suunab osalejaid analüüsima olemasolevaid võimalusi noorte paremaks kaasamiseks oma kodupiirkonnas ning neid võimalusi edukalt ära kasutama pärast koolituse toimumist.


Koolituse eesmärkideks on:

· pakkuda osalejatele võimalus leida uusi partnereid rahvusvaheliste projektide teostamiseks programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames;

·  üldise arusaama tekitamine noorte osaluse vajalikkusest ja selle edendamise võimalustest;

·  tutvuda uudsete kaasamispraktikatega ja luua ja rakendada uusi strateegiaid noorte kaasamiseks kohalikul tasandil;

·  üldise arusaama tekitamine rahvusvaheliste noorteprojektide loogikast;

· Erasmus+: Euroopa Noored programmi projektiideede loomine ja arendamine.Osalejad:
· on noortega töötavad inimesed (18+);

· on võimelised töötama inglise keeles;

· otsivad partnereid rahvusvaheliste noorsootöö projektide elluviimiseks;
· on motiveeritud toetama noorte osalust oma piirkonnas;


25 mai 2017

Koolitus "Let's Be Game Changers!" Rumeenias

14. -21. juuni 2017 toimub Coroninis, Rumeenias koolitus, mille teemaks on sotsiaalne kaasatus ja diskrimineerimise ennetamine. Kandideerima on oodatud teemast huvitatud noortega töötavad inimesed (18+). Eesti osalejatele on 2 kohta. Osalemine projektis on tasuta (majutus, toit, tegevused), samuti kaetakse reisikulud 275 € ulatuses. Projektis on Seiklejate Vennaskonna poolne osalustasu 20 € (loe miks, SIIT).

Vaata võimalik lennuvariante SIIN

Vaata projekti infopakki SIIN.


Reisikindlustus on kohustuslik ja iga osaleja omavastutus.

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN 30.05ks - Kandideerimistähtaeg pikendatud kuni osaleja leidmiseni (kaasa arvatud). 

Enne kandideerimist veendu, et saad antud kuupäevadel osaleda ja ole valmis oma osalust kinnitama paari päeva jooksul (juhul kui osutud valituks). 

Tutvu projektidesse mineja ABC -ga SIIN. Küsimused postita kommentaaridesse või facebooki.

NB! Projektis saad osaleda siis kui sa elad antud hetkel Eestis ja reisid projekti Eestist.

Koolitus "School of Creativity" Sloveenias

16. -23. juuli 2017 toimub Celje-s, Sloveenias koolitus, mille teemaks on loovuse kool. Kandideerima on oodatud teemast huvitatud noortega töötavad inimesed (18+). Eesti osalejatele on 2 kohta. Osalemine projektis on tasuta (majutus, toit, tegevused), samuti kaetakse reisikulud 275 € ulatuses. Projektis on korraldajate poolne osalustasu 30 €  (osalustasu ei pea maksma kui piletid on alla 245 €) ja Seiklejate Vennaskonna poolne osalustasu 20 € (loe miks, SIIT).

Vaata võimalik lennuvariante SIIN

Vaata projekti infopakki SIIN.

Reisikindlustus on kohustuslik ja iga osaleja omavastutus.

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN 30.05ks (kaasa arvatud). 

Enne kandideerimist veendu, et saad antud kuupäevadel osaleda ja ole valmis oma osalust kinnitama paari päeva jooksul (juhul kui osutud valituks). 

Tutvu projektidesse mineja ABC -ga SIIN. Küsimused postita kommentaaridesse või facebooki.

NB! Projektis saad osaleda siis kui sa elad antud hetkel Eestis ja reisid projekti Eestist.

Koolitus "Employouth: Youth Workers for Young People Empowerment" Küprosel

22. - 29. juuli 2017 toimub Larnacas, Küprosel koolitus, mille teemaks on noorte tööhõive. Kandideerima on oodatud teemast huvitatud noortega töötavad inimesed (18+). Eesti osalejatele on 2 kohta. Osalemine projektis on tasuta (majutus, toit, tegevused), samuti kaetakse reisikulud 360 € ulatuses. Projektis on korraldajate poolne osalustasu 30 € Seiklejate Vennaskonna poolne osalustasu 20 € (loe miks, SIIT).

Vaata võimalik lennuvariante SIIN

Vaata projekti infopakki SIIN.


Reisikindlustus on kohustuslik ja iga osaleja omavastutus.

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN 28.05ks (kaasa arvatud). 

Enne kandideerimist veendu, et saad antud kuupäevadel osaleda ja ole valmis oma osalust kinnitama paari päeva jooksul (juhul kui osutud valituks). 

Tutvu projektidesse mineja ABC -ga SIIN. Küsimused postita kommentaaridesse või facebooki.

NB! Projektis saad osaleda siis kui sa elad antud hetkel Eestis ja reisid projekti Eestist.

Noortevahetus "Urban Culture" Hispaanias

10. - 18. juuli  toimub Barcelona lähedal, Hispaanias noortevahetus, mille teemaks on tänavakultuur. Kandideerima on oodatud teemast huvitatud noored vanuses 18-30 (grupijuht 18+). Eesti osalejatele on 6 kohtaOsalemine projektis on tasuta (majutus, toit, tegevused), samuti kaetakse reisikulud 360 € ulatuses. Projektis on Seiklejate Vennaskonna poolne osalustasu 20 € (loe miks, SIIT).

Grupijuht peab osalema ettevalmistaval kohtumisel 
2.-4. juuni 2017 (reisikulud jm kaetakse samadel tingimustel kui noortevahetuse puhul). 

Reisikindlustus on kohustuslik ja iga osaleja omavastutus.

Vaata võimalikke piletihindu SIIN.  (see variant jõuab kohale 2 päeva varem, et saab ka Barcelonat külastada, samas võimalik reisida ka õigetel kuupäevadel). 

Vaata projekti infopakki SIIN. Ettevalmistava kohtumise (APV) täiendav info asub SIIN

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN 1. juuniks (kaasa arvatud). NB! Ankeet tuleb täita inglise keeles! NB! Kui oled huvitatud grupijuhi rollist (sh osalemisest ettevalmistaval kohtumisel -APVl), täida ära ankeet 27. maiks (kaasa arvatud). 

Enne kandideerimist veendu, et saad antud kuupäevadel osaleda ja ole valmis oma osalust kinnitama paari päeva jooksul (juhul kui osutud valituks). 

Tutvu projektidesse mineja ABC -ga SIIN. Küsimused postita kommentaaridesse või facebooki.

NB! Projektis saad osaleda siis kui sa elad antud hetkel Eestis ja reisid projekti Eestist.

24 mai 2017

Noortevahetus "Tagasi juurte juurde!" Eestis

​Noortevahetus toob kokku 30 Eesti juurtega noort, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis. projekt toimub 13. - 24. august Eesti eri paikades (Tallinn, Lahemaa, Taevaskoja, Tartu). Eestis elavad osalejad võivad olla vanuses 16 - 26. Seega otsime 10 osalejat, kes oleksid valmis kaasa lööma Eesti poolses korraldustiimis. Noortevahetuses osalemine on tasuta (majutus, toit, tegevused ja väljasõidud), ise palume osalejatel katta Eesti sisesed reisikulud (projekt algab ja lõpeb Tallinnas).

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN 2. juuniks (kandideerimistähtaeg Eestis elavatele osalejatele). Kindlasti võib infot levitada ka väliseesti noortele - neile kandideerimisinfo asub SIIN (kandideerimistähtaeg 12. juuni).

Noortevahetuse eesmärk on osalejatele tutvustada eesti kultuuri ja eesti keelt. Projektiga soovime osalejatele:
  • tutvustada Eesti ajalugu ja kultuuripärandit, et tuua sedakaudu välismaal elavad eestlased lähemale oma pärimusele;
  • tutvustada Eesti edulugusid, kogemusi ja tulevikuplaane;
  • õpetada mitteformaalses keskkonnas eesti keelt;
  • teadvustada töö- ja õppimisvõimalusi Eestis;
  • tutvustada Eesti riigijuhtimist;
  • luua toetusvõrgustiku, et toetada nende naasmist kodumaale.

Programmi käigus toimuvad mitmekesised tegevused Eesti erinevates piirkondades. Osalejad külastavad Tallinna kultuurilisi ja ajaloolisi vaatamisväärsusi. Programmi käigus tutvutakse uuenduslike äriideedega, külastades Eesti edukaid ettevõtteid. Osalejad saavad teavet töötamis- ja õppimisvõimaluste kohta Eestis. Programmi raames külastatakse Lahemaa rahvusparki, mis on Eesti vanim ning Baltikumis üks kaunimatest. Osalejatele organiseeritakse rabamatk ja neil on võimalus saada osa Eesti saunatraditsioonidest. Noortevahetuse teises pooles suundutakse Põlvamaale, et õppida paremini tundma Eesti kultuuripärandit. Osalejad saavad õppida Eesti rahvatantse ja avastada kohalikku loodust kanuuretkel Taevaskojas. Edasi suundutakse heade mõtete linna, Tartusse, et külastada Eesti Rahva Muuseumi, tutvuda õppimisvõimalustega Tartu ülikoolis ja tunnetada linnas ringi jalutades tudengielu rütmi. Noortevahetus lõpeb Tallinnas, kus külastatakse riigiasutusi ja ettevõtteid, et tutvuda Eesti avaliku- ja erasektori positiivsete näidetega. Kogu noortevahetuse käigus on osalejatel võimalik mitteformaalse õppe kaudu õppida ja praktiseerida eesti keelt.

Noortevahetust korraldab noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond, koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu.

Vaata noortevahetuse blogist, mis toimus eelmisel aastal! 

23 mai 2017

Noortevahetus "Explore Traditions, Hug Intercultural Community" Bulgaarias

11.-20. juuni 2017 toimub Smolyanis, Bulgaarias  noortevahetus, mille teemaks on kultuuridevaheline dialoog ja mitmekesisus.  

Kandideerima on oodatud teemast huvitatud noored vanuses 17-25 (grupijuht 18+). Eesti osalejatele on 5 kohta

Osalemine projektis on tasuta (majutus, toit, tegevused), samuti kaetakse reisikulud 170€ ulatuses. Projektis on korraldajate poolne osalustasu 10€ ja Seiklejate Vennaskonna poolne osalustasu 10 € (loe miks, SIIT). 

Reisikindlustus on kohustuslik ja iga osaleja omavastutus.

Vaata võimalikke piletihindu SIIN.  

Vaata projekti infopakki SIIN. Projekti ajakava leiad SIIN.

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN 28.05ks (kaasa arvatud). NB! Ankeet tuleb täita inglise keeles!

Enne kandideerimist veendu, et saad antud kuupäevadel osaleda ja ole valmis oma osalust kinnitama paari päeva jooksul (juhul kui osutud valituks). 

Tutvu projektidesse mineja ABC -ga SIIN. Küsimused postita kommentaaridesse või facebooki.

NB! Projektis saad osaleda siis kui sa elad antud hetkel Eestis ja reisid projekti Eestist.

11 mai 2017

Noortevahetus "Inclusion Through Arts" Rumeenias

25. mai - 6. juuni  toimub Slanic Moldovas, Rumeenias noortevahetus, mille teemaks on kaasamine läbi kunsti. Kandideerima on oodatud teemast huvitatud noored vanuses 13-30 (grupijuht 18+). Eesti osalejatele on 5 kohtaOsalemine projektis on tasuta (majutus, toit, tegevused), samuti kaetakse reisikulud 170 € ulatuses. Projektis on Seiklejate Vennaskonna poolne osalustasu 10 € (loe miks, SIIT).

Reisikindlustus on kohustuslik ja iga osaleja omavastutus.

Vaata võimalikke piletihindu SIIN.  

Vaata projekti infopakki SIIN

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN Osalejad leitud!  NB! Ankeet tuleb täita inglise keeles!

Enne kandideerimist veendu, et saad antud kuupäevadel osaleda ja ole valmis oma osalust kinnitama paari päeva jooksul (juhul kui osutud valituks). 

Tutvu projektidesse mineja ABC -ga SIIN. Küsimused postita kommentaaridesse või facebooki.

NB! Projektis saad osaleda siis kui sa elad antud hetkel Eestis ja reisid projekti Eestist.

10 mai 2017

Noortevahetus "IN​ – In​clusive. In​tercultural. In​teractive" Itaalias

27. juuni - 5. juuli  toimub San Giorgio Albanese's Itaalias noortevahetus, mille teemaks on kultuuride vaheline õppimine. Kandideerima on oodatud teemast huvitatud noored vanuses 18-25 (grupijuht 18+). Eesti osalejatele on 6 kohtaOsalemine projektis on tasuta (majutus, toit, tegevused), samuti kaetakse reisikulud 270 € ulatuses. Projektis on Seiklejate Vennaskonna poolne osalustasu 20 € (loe miks, SIIT).
Reisikindlustus on kohustuslik ja iga osaleja omavastutus.

Vaata võimalikke piletihindu SIIN.  

Vaata projekti infopakki SIIN

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN Osalejad olemas! NB! Ankeet tuleb täita inglise keeles!

Enne kandideerimist veendu, et saad antud kuupäevadel osaleda ja ole valmis oma osalust kinnitama paari päeva jooksul (juhul kui osutud valituks). 

Tutvu projektidesse mineja ABC -ga SIIN. Küsimused postita kommentaaridesse või facebooki.

NB! Projektis saad osaleda siis kui sa elad antud hetkel Eestis ja reisid projekti Eestist.

08 mai 2017

Euroopa vabatahtlik teenitus “Our Swedish home in sustainable development age” Prantsusmaal

Otsime EVS vabatahtlikku Cepoy-sse, PrantsusmaalTeenistuse algus on 1. juuli (kestvus 6 kuud). Projekti teemaks on Eesti ja Rootsi kultuuri tutvustamine. Kandideerima on oodatud 18-30 aastased noored. Vabatahtlikule on tasuta majutus, toit, tegevused ja kindlustus. Lisaks igakuine taskuraha (5 € /päevas)  ning kaetakse ka sõidukulud kuni 275 € ulatuses. 

Vaata projekti infopakki SIIN ja ajakava SIIN

Kandideerimise tähtaeg on 20. mai 2017. Kandideerimiseks saada oma inglise keelne CV ja motivatsioonikiri paralleelselt (sama e-mailiga) aadressidele: evs.seiklejad@gmail.com ja francoise.charillon@gmail.com.

Projekt on juba rahastuse saanud.

Tutvu kindlasti ka EVS lisainfoga SIIN

Projektis osalemiseks pead elama teenistuse alguses Eestis. Samuti ei tohi sa olla varem teinud ei lühiajalist ega pikaajalist EVSi (seda saab teha ainult kord elus).

Kõik küsimused postita kommentaaridesse, küsi julgelt! :)

07 mai 2017

Noortevahetus "Youth Environmental Action" Itaalias, 13+!!!

25. august - 3. september  toimub Polpenazze's Itaalias noortevahetus, mille teemaks on vesi kui ressurss. Kandideerima on oodatud teemast huvitatud noored vanuses 13-17 (grupijuht 18+). Eesti osalejatele on 12 kohtaOsalemine projektis on tasuta (majutus, toit, tegevused), samuti kaetakse reisikulud 275 € ulatuses. Projektis on Seiklejate Vennaskonna poolne osalustasu 20 € (loe miks, SIIT).

Grupijuht peab osalema ettevalmistaval kohtumisel 7
. - 9. juuni 2017 (reisikulud jm kaetakse samadel tingimustel kui noortevahetuse puhul). Lisaks saab ettevalmistaval kohtumisel osaleda 1 noor. 

Reisikindlustus on kohustuslik ja iga osaleja omavastutus.

Vaata võimalikke piletihindu SIIN (päev varem minnes saab minna otselennuga).  

Vaata projekti infopakki SIIN

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN 15. maiks (kaasa arvatud). NB! Ankeet tuleb täita inglise keeles!

Enne kandideerimist veendu, et saad antud kuupäevadel osaleda ja ole valmis oma osalust kinnitama paari päeva jooksul (juhul kui osutud valituks). 

Tutvu projektidesse mineja ABC -ga SIIN. Küsimused postita kommentaaridesse või facebooki.

NB! Projektis saad osaleda siis kui sa elad antud hetkel Eestis ja reisid projekti Eestist.

Koolitus "Promoting Youth Entrepreneurship: Set Up a Business" Türgis

5. - 13. august 2017 toimub Ankaras, Türgis koolitus, mille teemaks on ettevõtlikus. Kandideerima on oodatud teemast huvitatud noortega töötavad inimesed (18+). Eesti osalejatele on 3 kohta. Osalemine projektis on tasuta (majutus, toit, tegevused), samuti kaetakse reisikulud 360 € ulatuses. Projektis on Seiklejate Vennaskonna poolne osalustasu 20 € (loe miks, SIIT).

Vaata võimalik lennuvariante SIIN

Vaata projekti infopakki SIIN.
Reisikindlustus on kohustuslik ja iga osaleja omavastutus.

Kandideerimiseks täida ära taotlusvorm SIIN Hetke seisuga (28.07) üks vaba lisakoht! (kaasa arvatud). 

Enne kandideerimist veendu, et saad antud kuupäevadel osaleda ja ole valmis oma osalust kinnitama paari päeva jooksul (juhul kui osutud valituks). 

Tutvu projektidesse mineja ABC -ga SIIN. Küsimused postita kommentaaridesse või facebooki.

NB! Projektis saad osaleda siis kui sa elad antud hetkel Eestis ja reisid projekti Eestist.