Seiklejate Vennaskond on noorteorganisatsioon, mis loodi mitteformaalsel kujul juba aastal 2003, praeguseks on tegu MTÜ-ga. Aastatel 2004-2015 oleme korraldanud üheksa noortevahetust ja kaheksa koolitust Eestis ja viinud läbi mitmeid kohalikke üritusi. Oleme üks Eesti suurimaid saatvaid organisatsioone, saates aastas sadu noori ja noortega töötavaid inimesi noortevahetustesse ja koolitustele. Samuti oleme saatev organisatsioon EVS vabatahtlikele, meil on projekte nii Euroopas, Aasias kui Aafrikas.

09 jaanuar 2018

Projektikirjutamise koolitus Tartus - 26. jaanuar

26. jaanuaril toimub Tartus projektikirjutamise koolitus, mille korraldajaks on Seiklejate Vennaskond. Koolitusele on oodatud kõik huvilised (nii noored kui noortega töötavad inimesed), kes soovivad õppida projektikirjutamist. Oodatud on nii need, kellel idee juba olemas, kui need,  kelle idee vajab veel välja mõtlemist.

Koolituse fookuses on rahvusvahelised noortevahetused, kuid tutvustame lühidalt ka teisi Erasmus + noortevaldkonna võimalusi (sinu projektiidee ei pea tingimata olema noortevahetus). Räägime ka sellest, mis võimalusi pakub Seiklejate Vennaskond ning millist tuge on meilt võimalik saada.  Kohal on mitmed projektikirjutamise kogemusega inimesed, kes jagavad häid nippe ning aitavad teil jõuda ideest teostuseni. 

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta, vajalik on eelregistreerimine. Tulla võib nii üksinda, kui oma projektitiimiga. Koolitus toimub Domus Dorpatensis-e seminariruumis (Raekojaplats 1, teisel korrusel).  Kohtade arv on piiratud, juhul kui soovivaid on rohkem kui kohti, loeb see, kes varem registreeris. Osaluse kinnitame e-maili teel.

Päeva lõpus on eraldi sessioon pühendatud ka partnerluste sõlmimisele (loe mis see on SIIT). Kes ei ole huvitatud projekti kirjutamisest, aga on huvitatud partnerluste sõlmimisest. saab tulla eraldi ka viimasele sessioonile.

Algne ajakava:

10.30 - 11.00  Osalejate saabumine, kohv ja tee
11.00  - 12.00 Seiklejate Vennaskonna tutvustus & tegevused
                         - Osalemine välisprojektides
                         - Tegevused Eestis, tugi ideede arendamisel, nõustamine
12.00 - 16.00 Projektikirjutamise töötuba (vahepeal kohvipaus ka:) )
                          - Erasmus + võimalused noortevaldkonnas & prioriteedid
                          - Tiimikaaslaste leidmine (vajadusel)
                          - Projektikirjutamine ja põhilised vead
                          - Praktiline ideede nõustamine 
                          - Taotlusvorm ja muud küsimused
16.00 - 17.30  Kuidas sõlmida välispartnerlusi/ praktiline töötuba :) 
                          (Seiklejate Vennaskonna online vabatahtlike programm)

Koolitusel osalemiseks täida ära registreerimisvorm SIIN esimesel võimalusel (et koolitus toimuks, on vajalik teatav arv osalejaid). 

Mis on noortevahetus?

Rahvusvaheline noortevahetus on erinevate Euroopa riikide noorte omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud noorte poolt ning kus tegeletakse noorte jaoks oluliste teemadega. Projekti põhitegevuseks on noorte kohtumine ja tegevusprogrammi elluviimine (5-21 päeva) Eestis või mõne partneri koduriigis.

Noortevahetuses saavad osaleda kõik noored vanuses 13-30, olenemata sellest, milline on noore haridustase, pereseis, rahvus või keeleoskus. Kõige tähtsam on soov midagi uut katsetada ja õppida.

Enne kohtumist planeerivad noored, kuidas valitud teemat käsitleda ning kavandavad selle jaoks erinevaid tegevusi (töötube, grupitöid, arutelusid, rollimänge, simulatsioone, tegevusi vabas õhus jne). Noortevahetuse ajal viiakse planeeritud tegevused üheskoos ellu. Väga oluline on, et noored oleksid kaasatud igasse projekti etappi. Noortevahetus on suunatud noorte (sh vähemate võimalustega noorte) pädevuste arendamisele, kultuuridevahelisele õppimisele, sotsiaalselt oluliste teemade tundma õppimisele ning väärtuste tugevdamisele (tolerantsus, sõprus, hoolivus, demokraatia jne).

Noortevahetuses toimuv õppimine lähtub mitteformaalse õppimise meetoditest ja põhimõtetest.

LOE EDASI


Projektikirjutamiskoolitus toimub strateegilise partnerluse „Include! Involve! Improve!” raames mida rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+. 

2 kommentaari: