Seiklejate Vennaskond on noorteorganisatsioon, mis loodi mitteformaalsel kujul juba aastal 2003, praeguseks on tegu MTÜ-ga. Aastatel 2004-2015 oleme korraldanud üheksa noortevahetust ja kaheksa koolitust Eestis ja viinud läbi mitmeid kohalikke üritusi. Oleme üks Eesti suurimaid saatvaid organisatsioone, saates aastas sadu noori ja noortega töötavaid inimesi noortevahetustesse ja koolitustele. Samuti oleme saatev organisatsioon EVS vabatahtlikele, meil on projekte nii Euroopas, Aasias kui Aafrikas.

15 märts 2013

Kuueks kuuks vabatahtlikuks Bulgaariasse - juba toetust saanud projekt!

Otsime ühte Eesti noort, keda saata kuueks kuuks (01.06-01.12.2013) vabatahtlikuks Bulgaariasse, projekti mille teemaks on noorte kaasamine vabatahtlikku töösse ja kultuuri toetavatesse tegevustesse. Projekt on juba rahastust saanud (st. kui osutud valituks on minek 100 % kindel!). Vabatahtliku töö leiab aset Karlovo linnas, mis on väike linn Kesk-Bulgaarias mägede jalamil. Vanusepiiriks on 18-30 aastat. Elamine, toit, kohapealne transport, kindlustus, erinevad koolitused ja keelekursused on vabatahtliku jaoks tasuta. Vabatahtlikul tuleb alguses ise osta piletid, millest hüvitatakse 90 %. 

Projekti kokkuvõte inglise keeles:

Under the long term EVS project “Socio-culturalise me!” “Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley” NGO will host two volunteers – one from Poland and one from Estonia. Their sending organisations are: “Robert Shouman” Foundation, Poland and Seiklejate Vennaskond Estonia. One of the volunteers will help the activities of the Youth Information Centre and the Centre for social support and the other volunteer will help the daily cultural activities of the local cultural institutions such as the Community Centre, the local museums and galleries. The main objective of our project is to foster active youth involvement and volunteerism in different socio-cultural activities which will also help for the development of the children and young people beneficiaries of the Centre for Social Support. We expect the volunteers to initiate different activities and workshops in which to give a chance for disabled children to build new skills and help them feel equal to their peers. Among the main project activities are: organising initiatives related to the work of the Youth Information centre, further developing the clubs in the centre – “ Eco Club”, Club “Debates” and “Gender equality “ Club; working with youth and children for their personal development; organising interest-groups in the local library; organising local initiatives and projects; offering help to the local cultural institutions for the development of new projects with innovative methods and fresh youth ideas; organising intercultural events, including the children attending the Centre for Social Support and the other social institutioons the volunteers will work every month as well as their peers from the local schools. All these activities will contribute to fostering intercultural dialogue, tolerance and mutual understanding among young people from different ethnical, religious, social and economical background and will foster volunteerism.

Organisatsiooni akrediteeringu link EVS andmebaasis: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=22000150501

Kandideerimiseks saada oma inglise keelne motivatsioonikiri ja CV 20. märtsiks aadressile: seiklejate.vennaskond@gmail.com