Seiklejate Vennaskond on noorteorganisatsioon, mis loodi mitteformaalsel kujul juba aastal 2003, praeguseks on tegu MTÜ-ga. Aastatel 2004-2015 oleme korraldanud üheksa noortevahetust ja kaheksa koolitust Eestis ja viinud läbi mitmeid kohalikke üritusi. Oleme üks Eesti suurimaid saatvaid organisatsioone, saates aastas sadu noori ja noortega töötavaid inimesi noortevahetustesse ja koolitustele. Samuti oleme saatev organisatsioon EVS vabatahtlikele, meil on projekte nii Euroopas, Aasias kui Aafrikas.

01 aprill 2013

Kandideeri rahvusvahelisele partnerlusseminarile Valgamaal!


„Ten Steps From Idea to Application!“ („Kümme sammu ideest taotlusvormini!“) on partnerlusseminar, kuhu on oodatud kandideerima maapiirkondade ja väikelinnade noortega töötavad inimesed koos noortega, et leida partnereid rahvusvaheliste noortevahetuste korraldamiseks. Osalema on oodatud meeskonnad, mis koosnevad noortejuhist ning 1-2 noorest vanuses 15-18. Kokku on Eesti osalejatele 13 kohta. Partnerlusseminar toimub ajavahemikus 11. - 19. mai Valgamaal, Vidrikese külas. 
Partnerlusseminaril osalevad meeskonnad veel Itaaliast, Sloveeniast, Rumeeniast, Norrast, Lätist ja Kreekast.

Partnerlusseminari eesmärgid on:
 • Võimaldada osalejatel luua uusi kontakte ning pikaaegseid partnerlusi, luues püsiva võrgustiku osalejate ja nende organisatsioonide vahel.
 • Anda osalejatele teadmisi programmi Euroopa Noored võimalustest, keskendudes noortevahetustele ja noortevahetuste kvaliteedile
 • Toetada uute projektiideede (eelkõige noortevahetuste) arengut, nende ettevalmistust ning tugevat partnerlussidemete teket osalejate vahel nii partnerlusseminari ajal kui peale seda.
 • Tuua välja kümme sammu kuidas jõuda ideest taotlusvormini ning anda osalejatele võimalus koos välispartneritega töötada taotlusvormiga, panna paika päevakava ja jagada erinevad ülesanded omavahel ära.
 • Anda osalejatele võimalus õppida tundma Noortepassi kui protsessi, vahendit ja sertifikaati mitteformaalses õppes
 • Arendada koostööd Eesti maapiirkondade ja väikelinna noorte, noorteorganisatsioonide ja noortega töötavate inimeste ja välisriikide sarnaste piirkondade noorte, noorteorganisatsioonide ja noortega töötavate inimeste vahel.
 • Luua tingimused osalejate isiklikuks ja sotsiaalseks arenguks seminari vältel ning soodustada kultuuride vahelist õpet
Osalejate profiil:
 • Noortejuht/noorsootöötaja/õpetaja koos 1-2 noorega vanuses 15-18
 • Võimelised töötama inglise keeles
 • Ilma või vähese rahvusvahelise noorsootöö kogemusega
 • Maapiirkondade ja väikelinnade noortega töötavad inimesed ja noortejuhid (koos noortega), kes soovivad (eelkõige) korraldada oma riigis noortevahetust lähitulevikus
 • Osalejad, kes otsivad aktiivselt partnereid välisriikidest
 • Motiveeritud ja valmis aktiivselt osalema, reaalse sooviga teostada tulevikus Euroopa Noored projekte
Osalemine partnerlusseminaril on tasuta. Partnerlusseminari kulud katab programm Euroopa Noored. Kaetakse ka 70 % osalejate (s.h. Eesti osalejate) sõidukuludest elukohast projekti toimumiskohta ja tagasi.
Osalemiseks tuleb ära täita kandideerimisvorm enne 14.04.2013. Vorm tuleb täita kõigil osaleda soovijatel individuaalselt.
Partnerlusseminari korraldajaks on noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond (http://www.seiklejad.org). Küsimuste korral pöörduge korraldaja poole: heleri.alles@gmail.com või tel. 58 04 05 69.
Loe eelmisel aastal toimunud partnerlusseminarist siit: http://estonia2012.blogspot.com/