Seiklejate Vennaskond on noorteorganisatsioon, mis loodi mitteformaalsel kujul juba aastal 2003, praeguseks on tegu MTÜ-ga. Aastatel 2004-2015 oleme korraldanud üheksa noortevahetust ja kaheksa koolitust Eestis ja viinud läbi mitmeid kohalikke üritusi. Oleme üks Eesti suurimaid saatvaid organisatsioone, saates aastas sadu noori ja noortega töötavaid inimesi noortevahetustesse ja koolitustele. Samuti oleme saatev organisatsioon EVS vabatahtlikele, meil on projekte nii Euroopas, Aasias kui Aafrikas.

13 märts 2012

Noorsootöötajad uurisid Valgamaal stereotüüpe ja eelarvamusi


23. jaanuarist 1. veebruarini toimus Valgamaal Vidrikesel rahvusvaheline koolitus „Stop Labeling Yourself!“, mille eesmärgiks oli läbi oma identiteedi uurida eelarvamusi ja stereotüüpe meie sees ning seeläbi leida lahendusi diskrimineerimise ennetamiseks ja tolerantsuse toetamiseks. Koolitus tõi kokku 21 noorsootöötajat ja noortejuhti 10 erinevast riigist ning koolituse tulemusena valmistati osalejad ette diskrimineerimise vastaste töötubade läbiviimiseks oma riikides. Koolituse korraldajaks oli mitteformaalne noortegrupp Seiklejate Vennaskond.

Koolitusel osalesid noorsootöötajad ja noortejuhid Eestist, Lätist, Leedust, Ungarist, Rumeeniast, Bulgaariast, Türgist, Prantsusmaalt, Belgiast ja Horvaatiast ning koolituse viisid läbi koolitajad Heleri Alles Eestist ja Ignas Dzemyda Leedust. Koolituse põhieesmärgiks oli valmistada osalejad ette töötamaks oma kogukondades noortega, et ennetada diskrimineerimist, mis tuleneb stereotüüpidest ja eelarvamustest. Selleks, et seda teha oli oluline kõigepealt osalejatel uurida oma identiteeti, et seeläbi teadvustada neid eelarvamusi ja stereotüüpe, mis meis endas on. Lisaks stereotüüpide teadvustamisele arutati ka situatsiooni üle erinevates riikides ning üritati koos leida lahendusi, kuidas suurendada sallivust.

Töötoad Valgas
Koolituse eelviimasel päeval panid osalejad õpitu praktikasse, viies läbi stereotüüpide ja eelarvamuste uurimisega seotud töötoad nii Tartus kui Valgas. Tartus oli kogunenud ligi 40 noort, kes osalesid töötubades kahes erinevas kohas paralleelselt, Valgas oli kogunenud kultuuri ja huvialakeskusesse ligi 25 huvilist, nii noored kui noortega töötavad inimesed. Koolituspäeva alguses saadi omavahel tuttavaks ning seejärel asuti juba teema kallale – uurima iseennast, et mõista stereotüüpe meis endis ja ühiskonnas meie ümber. Noorte jaoks oli tegu ka uue ja huvitava kogemusega – selle asemel, et kuulata loengut, said osalejad jagada oma kogemusi üksteisega ning olla aktiivselt kaasatud aruteludesse. Kõik kasutatud meetodid olid mitteformaalsed ning õppimisprotsess õppijakeskne – kes tahtis midagi õppida, pidi ka ise sellesse panustama, olles aktiivne ja jagades oma mõtteid.

Peale kaheksat päeva Vidrikesel suundusid osalejad tagasi oma riikidesse, valmis juba konkreetsed plaanid töötubadeks oma riigis. Näiteks Alexandra Rumeeniast planeerib viia läbi  3-päevalise töötoa oma linna keskkooli noortele ennetamaks stereotüüpidest ja eelarvamustest tulenevat diskrimineerimist; horvaadid Ada ja Stipe planeerivad töötada 8-10 aasta vanuste lastega, sest tegelikult kujunevad eelarvamused välja juba varases lapseeas. Belglased Virginie ja Jalal planeerivad kaasata oma töötubadesse erinevate taustadega noori, Maroko, Süüria ja Türgi vähemustest.  Kokkuvõttes jäid osalejad koolitusega rahule. Stella Eestist võtab koolituse kokku sõnadega: „Kui me proovime olla tolerantsemad ja mõista neid inimesi, kellega me igapäev koos elame, siis tuleviku maailm on kindlasti parem paik meie kõigi jaoks“.

Koolituse korraldajateks oli mitteformaalne noortegrupp Seiklejate Vennaskond (http://www.facebook.com/Seiklejad.Org) ja koolitus viidi ellu programmi Euroopa Noored toel (http://euroopa.noored.ee). Huvilistel on võimalik täpsemalt lugeda koolitusel toimunust ajaveebist aadressil: http://stoplabelingyourself.blogspot.com